Välkommen som aktieägare i Amalias Limonadfabrik!

På måndagen den 24.2. kl 09.00 öppnar aktieemissionen för Amalias Limonadfabrik. Bifogat hittar du marknadsföringsbroschyren för aktieemissionen.

Klicka på länken nedan för att se broschyren

Marknadsföringsbroschyr för aktieemission – klicka här!

Mera information publiceras på måndag 24.2 kl 09.00.

Med vänlig hälsning

Styrelsen