Välkommen som aktieägare i Amalias Limonadfabrik!

Amalias Limonadfabrik (Bryggeri Ab Bock – Wasa) erbjuder för teckning
högst 10 003 nya aktier för 25 euro per aktie. Minsta antalet aktie du kan teckna är 6 stycken.

Teckningstiden börjar den 24.02.2020 kl. 09.00 (finsk tid) och avslutas senast den 30.4.2020 kl. 24.00 (finsk tid). .

 

Du kan teckna aktier via länken nedan:

Teckna aktier här

 

Mera omfattande information om emissionen hittar du i det officiella basinformationsdokumentet och i marknadsföringsbroschyren nedan.

Marknadsföringsbroschyr_sve

Basinformation och aktieemissionen